TELC The European Language Certificates - system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy : Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

WBT - 38 lat doświadczeń
WBT posiada trzydziestoośmioletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.

Certyfikat TELC

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich.

 

Najczęściej zadawane pytania. (FAQ)

 1. Jak mogę uzyskać certyfikat językowy TELC?

  Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Centrum Nauki W&W
 2. Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?

  Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków : angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 -podstawowy do B2 zaawansowany. Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.
 3. Gdzie można uczęszczać na kurs przygotowujący do egzaminów językowych?

  W chwili obecnej kursy oganizowane są w każdym Centrum Nauki W&W na terenie Dolnego Śląska.
 4. Z jakich materiałów należy korzystać przygotowując się do egzaminu TELC?

  Centra i Ośrodki Egzaminacyjne wybierają podręczniki indywidualnie dostosowane do danego kursu. W większości są to materiały i publikacje dostępne we wszystkich księgarniach na polskim rynku. Nie ma podręczników tylko przygotowujących do egzaminów TELC w chwili obecnej. Można korzystać z przykładowych testów z kasetami i podręczników dla nauczycieli.
 5. Z jakich części składa się egzamin TELC?

  Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.
 6. Kto ocenia egzamin TELC?

  Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana przez licencjonowanych egzaminatorów Centrum Nauki W&W.
 7. Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu?

  Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.
 8. Kto uznaje certyfikaty TELC?

  Egzaminy TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Rady Europy: Common European Framework of Reference. Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne, lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr.96 certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.
  Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !!!
  • W Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także Izbach Przemyslowo-Handlowych.
  • Certyfikat TELC potwierdza znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo i jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
  • we Francji certyfikaty TELC są uznawane przez Francuskie Izby Handlowe (CEL);
  • na Węgrzech i w Czechach akredytują je instytucje rządowe;
  • we Włoszech Zertifikat Deutsch uznaje Ministerstwo Edukacji;
  • w Hiszpanii egzaminy TELC są częścią państwowego systemu szkolnictwa;
  • w Republice Słowackiej certyfikaty TELC są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.
 9. Kiedy i gdzie mogę zdać egzamin TELC?

  Terminy egzaminów ustalają Centrum Nauki W&W w Jeleniej Górze indywidualnie. Chcąc przystapić do ezaminu skontaktuj się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 666 666, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., terminy egzaminów dostępne są na podstronie Jeleniej Góry.

 

Licencja The European Language Certificates

Wzorowe Centrum Egzaminacyjne The European Language Certificates