Rozumiemy wymagania współczesnego biznesu

Znakomicie wyszkolony i doświadczony zespół lingwistów wdraża programy w 100% dostosowane do potrzeb Klienta, dopasowując tematykę szkoleń do konkretnych obszarów biznesowych.

Dostosowujemy miejsce i ramy czasowe szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta, umożliwiając mu optymalną organizację pracy i efektywne zarządzanie czasem.

Prowadzimy kursy języków biznesu na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji, aby móc przekonać się o słuszności decyzji.

A wszystko po to, aby Twoja firma mogła rosnąć w siłę i wkraczać w kolejne fazy rozwoju.

 

USŁUGI SZKOLENIOWE:

 • Nabycie praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotację z funduszy strukturalnych UE
 • Analiza ekonomiczno – finansowa jako element projektu unijnego
 • Profesjonalna obsługa petenta w urzędzie
 • Kontrola i audyt w urzędzie
 • Program „Płatnik” i „Symfonia”
 • Rozliczanie VAT w jst
 • Informacja publiczna – prawne aspekty dostępu
 • Ochrona danych osobowych w jst
 • Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego
 • Kontrola i rozliczenie dotacji UE
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Gospodarka wodno – ściekowa w świetle aktualnego prawodawstwa
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy
 • Archiwizacja dokumentów
 • Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • Dyscyplina finansów publicznych oraz jej naruszenie
 • Zamówienia publiczne - rozwiązywanie problemów praktycznych
 • Motywowanie pracowników
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Komunikacja interpersonalna- werbalna i niewerbalna
 • Negocjacje w biznesie
 • Savoir vivre
 • Techniki pamięci- sukces w biznesie

 

REFERENCJE: