Przygotowujemy do egzaminów państwowych i maturalnych kształtująć pełny wachlarz umiejętności językowych, takich jak rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego wraz z elementami znajomości struktur leksykalno-gramatycznych, formułowanie wypowiedzi ppisemnej, mówienie, z uwzględnieniem rodzajów zadań, jakie pojawiają sie na każdym z tych egzaminów.

Z nami masz gwarancję powodzenia!