Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców odnośnie kształcenia swoich dzieci Nasza Szkoła przygotowała programy nauki języków obcych od najmłodszych lat. Przebieg procesu dydaktycznego dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka. Edukacja językowa dziecka wpływa na podnoszenie poziomu intelektualnego, możliwość zdobywania lepszych wyników w szkole, motywuje i uczy systematycznej pracy.

Świat Twojego dziecka

Akademia Happy Kids

Wielojęzyczność to jedna z najcenniejszych umiejętności, jakie możesz ofiarować swojemu dziecku.

Z badań neurologów wynika, że naukę języka powinno się rozpocząć w jak najwcześniejszym stadium życia ze względu na wyjątkowo chłonny mózg. Tu za górną granicę naukowcy podają 7-9 rok życia. Wówczas umysł zatraca umiejętności chłonięcia języków i musi się ich uczyć. Ponadto usztywniają się elementy aparatu głosowego odpowiedzialne za akcent wymowy, co później utrudnia opanowanie nowych języków. Dodatkowa aktywna stymulacja mózgu, który jest zmuszany do przełączania się pomiędzy językami, podnosi u dzieci zdolność kreatywnego myślenia oraz ułatwia przyswajanie sobie wielu informacji.

Zgodnie z metodą TALKING KIDS praca z dzieckiem w naszej szkole opiera się na prostych, zrozumiałych aktywnościach, zadaniach dopasowanych do zdolności i możliwości tak, aby łatwo osiągnąć sukces.

Dzieci po prostu uczą się mówić.

Talking Kids!

Jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas podstawowych. Opiera się ona na założeniach metod bezpośrednich, zyskujących dużą popularność w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.

To dziecinnie proste!

Na kursach stosujących metode "Talking kids" dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany pzez autorów kursu sposób. System powtarzania wprowadzonego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych. Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

Opis metody

Metoda TALKING KIDS opracowana została przez zespół polskich i angielskich doświadczonych nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci. Wykorzystane zostały najbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci.

Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate. Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli się tylko da poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora.

Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji. Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.

Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.

U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda. System powtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to czego uczymy je na lekcjach.

Dzieci i angielski

W powszechnym przekonaniu dzieci mają duże zdolności do opanowywania w krótkim czasie języków obcych. Zapomina się jednak, że ma to miejsce przede wszystkim w sytuacjach, w których dziecko znajduje się w obcojęzycznym otoczeniu, gdy korzystanie z języka jest konieczne dla normalnego życia.

Przy nauce języka obcego w warunkach przedszkola, szkoły czy kursu językowego postępy są znacznie mniejsze. Zazwyczaj, nawet po kilku latach nauki w okresie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej, dzieci znają podstawowe słówka, rozumieją proste wypowiedzi, potrafią wyrecytować kilka rymowanek, ale nie potrafią się porozumieć i poprawnie wypowiadać pełnymi zdaniami.

Oczekuje się, słusznie zresztą, że są to podstawy, dzięki którym w późniejszym okresie łatwiej będzie im się czegoś więcej nauczyć. Tworząc metodę TALKING KIDS mamy na celu uzyskanie widocznych efektów nauki już u małych dzieci.

W nauczaniu języków obcych dzieci można wyróżnić dwa odmienne podejścia. Przy pierwszym, bardziej tradycyjnym, podstawową formą zajęć jest uczenie się znaczenia słówek i zasad gramatycznych, głównie w oparciu o samodzielną pracę pamięciową i pisemne ćwiczenia. Z drugiej strony mamy kursy oparte na zabawie z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych i materiałów o charakterze manualnym - wycinanek, kolorowanek itp. Dzieci uczą się zabaw z wykorzystaniem elementów języka obcego, piosenek i wierszyków. Oba podejścia mają swoje dobre i złe strony. Pierwsze daje solidne teoretyczne podstawy znajomości języka, jest jednak mało praktyczne i często prowadzi do zniechęcenia małych kursantów. Z kolei drugi sprawia, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, ale stosunkowo mało są w stanie się nauczyć.

Założeniem metody TALKING KIDS jest wykorzystanie dobrych stron obu podejść z ominięciem ich wad. Dodatkowo metoda oparta jest na formie ustnej, w której przez większość zajęć nauczyciel i dzieci wypowiadają się na zmianę, używając pełnych, dobrze zbudowanych zdań języka angielskiego. Szybkie tempo i energiczny styl prowadzenia lekcji pozwala dłużej utrzymać uwagę i koncentrację dzieci.

Wykorzystanie przede wszystkim języka mówionego sprawia, że z jednej strony nauka nabiera bardziej praktycznego charakteru, a z drugiej pozwala prowadzić zajęcia z dziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać ani pisać. Materiał kursu oraz dodatkowe elementy zajęć są tak dobrane, żeby przy maksymalnej korzyści dydaktycznej nie zamęczyć dzieci i żeby chętnie w zajęciach uczestniczyły.

NOWOŚĆ! FLYING TEACHERS („Latający nauczyciele”)

Jeżeli chcesz aby Twoje dziecko uczyło się w domu – nic prostszego! Nasi nauczyciele będą prowadzić lekcje dla Ciebie lub grupy Twoich przyjaciół w dowolnym miejscu (w domu, w szkole po lekcjach, w świetlicy szkolnej).

Teraz nauka języka obcego stała się jeszcze prostsza.