Seniorzy

Osoby na emeryturze dysponują większą ilością czasu, który mogą poświęcić na wsłasne zainteresowania lub pasje. Doskonałym sposobem wypełnienia wolnych chwol jest nauka języków obcych. Wystarczy zadzwonić do Szkoły Językowej W&W i umówić się na pierwsze zajęcia. Przyjdź i sprawdź sam!

Nowoczesne metody nucznia

Naszym celem jest to, abyś nie miał problemów w nawiązywaniu kontaktów z obcokrajowcami, potrafił porozumiewać się z nimi oraz myśleć w ich języku.

Metoda AVALON DIRECT ENGLISH gwarantuje najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby nauczyć się mówić po angielsku. Nauka wspomagana jest przez jasną i zrozumiałą gramatykę oraz nowoczesne, prakryczne i używane w życiu codziennym słownictwo.

więcej na ten temat

Z nieukrywaną dumą możemy powiedzieć, że Nasza Szkoła W&W cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem i zaufaniem wśród nie tylko mieszkańców Jeleniej Góry, ale również wśród mieszkańców kilkunastu miast Dolnego Śląska. Jest to przede wszystkim efekt wysokiej jakości naszych kursów, bo jakość nauczania zawsze była, jest i będzie dla nas najwyższym priorytetem.

Ze szkołą W&W w Jeleniej Górze współpracuje niespełna 30 nauczycieli, a wszyscy z nich to wysokiej klasy specjaliści. Potrafią oni dotrzeć do każdego uczestnika zajęć poprzez motywację do nauki oraz partnerską współpracę. Są oni wymagający oraz zawsze rzetelnie przygotowani do każdych zajęć, bo przecież tylko perfekcyjnie przygotowani profesjonaliści odnoszą sukces na rynku edukacyjnym.

Drodzy Państwo, każdy z Was przychodząc do naszej szkoły ma ściśle określony cel, a celem jest uzyskanie konkretnych efektów w postaci opanowania języka na danym poziomie. My temu wychodzimy naprzeciw i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tego oczekiwania nie zawieść. Szanujemy naszych klientów, ich czas i pieniądze.

Aby móc spełnić wszystkie Państwa oczekiwania, staramy się dobierać najlepsze metody nauczania w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów. Metod nauczania języków obcych jest oczywiście bardzo wiele i wciąż powstają nowe, co jest naturalną konsekwencją ogromnego zainteresowania tą dziedziną wiedzy w dobie globalizacji i internetu oraz faktu, że każdy z nas uczy się inaczej. Niektórzy uczą się wizualnie, inni poprzez słuchanie, jeszcze inni przez dotyk. Wielu wybiera nauczanie grupowe, ale są i tacy, którzy preferują naukę indywidualną. Nic więc dziwnego, że metodycy i psychologowie wciąż zadają sobie pytanie: Jak najszybciej i najprzyjemniej przyswoić język obcy?

Jest wielka różnorodność metod nauczania języków obcych. W każdej z nich istnieją bardzo ciekawe elementy, a połączone w jedną całość stanowią najbardziej efektywną metodę, przepędzającą nudę i dającą nadzieję na wciąż nowe wyzwania.

We współczesnym nauczaniu języków obcych należy na bieżąco wprowadzać nowoczesne podręczniki oraz ciągle wzbogacać metody poprzez dodawanie elementów kulturowych i stale rozwijać świadomość językową ucznia (language awareness). Stałe poszerzanie repertuaru technik i strategii nauczania na lekcjach języka obcego przyczynia się do ciągłego wzrostu jakości nauczania i podnoszenia efektywności uczenia się. Zatem tworzenie silnej motywacji wywoływanie pozytywnych emocji oraz indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się to jeden z głównych priorytetów w pracy z uczniem.

Jak wiadomo my jako pierwsi wprowadziliśmy w Jeleniej Górze metodę Callana, a teraz proponujemy rozwiązania jeszcze nowocześniejsze. Prestiżowa Szkoła Językowa W&W we współpracy z Avalon Insitute of English z Londynu oferuje naukę języka angielskiego nowoczesną metodą Avalon Direct English.

Metoda gwarantuje najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby nauczyć się mówić po angielsku. Nauka wspomagana jest przez jasną i zrozumiałą gramatykę oraz nowoczesne, praktyczne i używane w życiu codziennym słownictwo.

Avalon Direct English umożliwia sprawną i skuteczną komunikację w języku angielskim. Dzięki tematyce związanej z zajęciami domowymi, pracą oraz typowym sytuacjami wziętymi z życia codziennego słuchacz bez najmniejszych problemów będzie umiał porozumieć się za granicą.

Naszym celem jest to, aby uczeń nie miał problemów w nawiązywaniu kontaktów z obcokrajowcami, potrafił porozumiewać się z nimi w ich języku, potrafił myśleć w danym języku, wtedy i dla ucznia, dla nauczyciela i dla naszej szkoły jest to najlepsza ocena.

Najważniejsze zalety metody AVALON DIRECT ENGLISH:

• Zajęcia prowadzone w naturalnym tempie nauki, odpowiadającym poziomowi grupy;

• Gwarancja nabycia kompetencji komunikatywnej w naturalny sposób nauki, w jaki ludzie przyswajają język ojczysty;

• Zapewnienie silnych podstaw gramatycznych języka angielskiego;

• Nabycie zdolności spontanicznego używania języka angielskiego;

• Zdolność „myślenia” w języku angielskim;

• Nacisk na słownictwo z języka codziennego;

• Szybka nauka umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania;

• Partnerska rola nauczyciela do ucznia i ucznia do nauczyciela;

• Cały proces uczenia się języka jest bardziej przyjemny, a mniej stresujący;

• Stosowanie gier językowych, które pozwalają stworzyć warunki zbliżone do naturalnej komunikacji, a jednocześnie są doskonałym sposobem wyrażania uczuć i emocji;

• Współczesna metodyka, która dostosowuje trendy i metody nauczania do potrzeb uczniów;

• Wykorzystanie metody aktywnej oraz strategii wdrażania uczniów do pracy grupowej i indywidualnej w ramach wykonywanych zadań np. typu „projekt”;

W&W – ŁATWIEJ SIĘ NIE DA !!

Metoda SAG MAL! autorska metoda nauki języka niemieckiego. Pozwala ona na bardzo szybkie przyswojenie wiedzy i pozbycie się barier, które towarzyszą nauce metodami tradycyjnymi. Lektor na zajęciach mówi tylko i wyłącznie w języku niemieckim.