10 Interesting facts about Canada

kanada

 1. Canada spans 9 984 670 sq km and comprises 6 time zones.
  Kanada rozciąga się na 9 984 670 kilometrów kwadratowych i składa się z 6 stref czasowych.
 2. Canada is home to the longest street in the world. Yonge Street in Ontario starts at Lake Ontario, and runs north through Ontario to the Minnesota border, a distance of almost 2,000 km.
  W Kanadzie znajduje się najdłuższa ulica na świecie. Yonge Street w Ontario zaczyna się od jeziora Ontario, i biegnie na północ przez Ontario do granicy Minnesota, w odległości prawie 2000 km.
 3. While we’re talking ‘longest’, here’s another record: Canada has the world’s longest coastline at 202,080 km.
  Gdy mówimy "najdłuższy", oto kolejny rekord: Kanada ma najdłuższą linię brzegową na świecie 202,080 km.
 4. The Canadian motto, A Mari Usque ad Mare, means “From sea to sea.”
  Kanadyjskie motto to Mari usque ad Mare, czyli "od morza do morza".
 5. Toronto’s Rogers Centre, formerly known as the Sky Dome, is home to the largest Sony big screen in the world, measuring 10 m x 33.6 m.
  Rogers Centre w Toronto, dawniej znany jako Sky Dome, jest domem dla największego ekranu Sony o wymiarach 10 mx 33,6 m.
 6. The Blackberry Smartphone was developed in Ontario, at Research In Motion’s Waterloo offices.
  BlackBerry został opracowany w Ontario, w urzędach Research In Motion w Waterloo.
 7. The Big Nickel in Sudbury, Ontario is the world’s largest coin. It is a huge reproduction of a 1951 Canadian nickel and measures nine meters in diameter.
  Big Nickel w Sudbury, Ontario jest największa na świecie moneta i mierzy dziewięć metrów średnicy.
 8. Canada has twice been invaded by the USA, first in 1775 and again in 1812.
  Kanada dwukrotnie została zaatakowana przez USA, najpierw w 1775 roku i ponownie w 1812 roku.
 9. Actor Leslie Nielsen is Canadian. His brother, Erik, was the Deputy Prime Minister of Canada for two years, from 1984 to 1986.
  Aktor Leslie Nielsen jest kanadyjczykiem. Jego brat, Erik był wicepremierem Kanady przez okres dwóch lat, od 1984 do 1986 roku.
 10. Canada holds the record for the most gold medals ever won at the Winter Olympics, taking 14 Golds at the 2010 Vancouver Winter Olympics.
  Kanada posiada rekord na największą w historii ilosc złotych medali na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, biorąc 14 złotych medali na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku.